Sponsorizime dhe donacione

NLB Fondi i ri pensional SHA Shkup si pioner në punimin me fondet pensionale në Republikën e Maqedonisë gjithmonë mbështet dhe inkurajon iniciativën dhe dëshirën për punë të të rinjve. Shoqëria ofron mundësi për punë praktike të të rinjve dhe njerëzve ambicioz në fushën e sigurimit pensional.