Partneriteti me institucionet

NLB Fondi i ri pensional SHA Shkup si pioner në punimin me fondet pensionale në Republikën e Maqedonisë gjithmonë mbështet dhe inkurajon iniciativën dhe dëshirën për punë të të rinjve. Shoqëria ofron mundësi për punë praktike të të rinjve dhe njerëzve ambicioz në fushën e sigurimit pensional.

Për këtë qëllim, Shoqëria ka vendosur bashkëpunim të suksesshëm dhe të frytshëm me disa univerzitete në Republikën e Maqedonisë.

Në përputhje me bashkëpunimin me këto universitete Shoqëria iu ofron studentëve të këtyre fakulteteve mundësi që të njihen me detyrat e punës dhe mënyrën e funksionimit të NLB Fondit të ri pensional SHA Shkup.