Ku të nënshkruaj kontratë

Anëtarësimin në fondin pensional të detyrueshëm mund ta kryeni në ndonjë nga ekspoziturat e NLB Banka SHA Shkup, në ambientet e Shoqërisë, rr. “Nënë Tereza” nr. 1 në Shkup ose të kërkoni takim me agjent në numrin e telefonit 02 / 15 500.

  • Gjatë nënshkrimit të kontratës për anëtarësim me vete duhet të keni dokument për identifikim (kartë identiteti ose pasaportë të vlefshme)

Vendndodhja e degëve për shitje

Bisedo me agjent