Каде да склучам договор?

Зачленувањето во доброволен пензиски фонд можете да го извршите во некоја од експозитурите на НЛБ Банка АД Скопје, во просториите на Друштвото на ул.„Мајка Тереза“ бр.1 во Скопје или да побарате средба со агент на телефонскиот број 02/15 500.

  • При склучување на договор за членство задолжително со вас мора да имате документ за идентификација (важечка лична карта или пасош)

Локација на продажни места

Разговарај со агент